زیست شناسی - ژنتیک

فصل سوم زیست دوازدهم با موضوع ژنتیک در قالب یک فلش کارت برای شما آماده شده است . این فلش کارت از جزوه دقت و توجه کنکوری استخراج شده است . امیدوارم از با مرور منظم این کارت ها، به راحتی مفاهیم سخت و پیچیده زیست را به خاطر بسپارید :)
  • My Memory

    My Memory

    2021-01-15 19:16:43

    تست

Write your comment

  • Like