1 - 9 / 10

Ordering

İstanbul C1+

İstanbul C1+

By mostafa rahmati
Number of cards 978
0Sales
19
İstanbul B2

İstanbul B2

By mostafa rahmati
Number of cards 315
0Sales
7
İstanbul B1

İstanbul B1

By mostafa rahmati
Number of cards 569
0Sales
12
İstanbul A2

İstanbul A2

By mostafa rahmati
Number of cards 816
0Sales
17
İstanbul A1

İstanbul A1

By mostafa rahmati
Number of cards 1,121
0Sales
19
Yedi İklim A2

Yedi İklim A2

By mostafa rahmati
Number of cards 1,395
0Sales
29
Yedi İklim A1

Yedi İklim A1

By mostafa rahmati
Number of cards 2,020
0Sales
49
Hitit 3

Hitit 3

By mostafa rahmati
Number of cards 915
0Sales
15
Hitit 2

Hitit 2

By mostafa rahmati
Number of cards 694
0Sales
15
İstanbul C1+
By mostafa rahmati ترکی
  • 0Sales
سری کتاب های Istanbul جدید ترین منبع آموزش آکادمیک زبان ترکی استانبولی هستند که از روش ها بهتری برای آموزش زبان استفاده کرده اند. از این روی بیشتر آموزشگاه های زبان ترکی استانبول این کتاب را تدریس می کنند.
19
İstanbul B2
By mostafa rahmati ترکی
  • 0Sales
سری کتاب های Istanbul جدید ترین منبع آموزش آکادمیک زبان ترکی استانبولی هستند که از روش ها بهتری برای آموزش زبان استفاده کرده اند. از این روی بیشتر آموزشگاه های زبان ترکی استانبول این کتاب را تدریس می کنند.
7
İstanbul B1
By mostafa rahmati ترکی
  • 0Sales
سری کتاب های Istanbul جدید ترین منبع آموزش آکادمیک زبان ترکی استانبولی هستند که از روش ها بهتری برای آموزش زبان استفاده کرده اند. از این روی بیشتر آموزشگاه های زبان ترکی استانبول این کتاب را تدریس می کنند.
12
İstanbul A2
By mostafa rahmati ترکی
  • 0Sales
سری کتاب های Istanbul جدید ترین منبع آموزش آکادمیک زبان ترکی استانبولی هستند که از روش ها بهتری برای آموزش زبان استفاده کرده اند. از این روی بیشتر آموزشگاه های زبان ترکی استانبول این کتاب را تدریس می کنند. کتاب Istanbul A2 دومین سطح از این مجموعه میباشد.
17
İstanbul A1
By mostafa rahmati ترکی
  • 0Sales
سری کتاب های Istanbul جدید ترین منبع آموزش آکادمیک زبان ترکی استانبولی هستند که از روش ها بهتری برای آموزش زبان استفاده کرده اند. از این روی بیشتر آموزشگاه های زبان ترکی استانبول این کتاب را تدریس می کنند. کتاب Istanbul A1 اولین سطح از این مجموعه میباشد.
19
Yedi İklim A2
By mostafa rahmati ترکی
  • 0Sales
مجموعه کتاب های Yedi iklim از تازه ترین متدهای آموزشی زبان ترکی استانبولی به شمار می رود که توسط موسسه Yunus Emre طراحی شده است. دومین کتاب این مجموعه کتاب Yedi iklim A2 می باشد.
29
Yedi İklim A1
By mostafa rahmati ترکی
  • 0Sales
اگر به دنبال یادگیری زبان ترکی استانبولی هستید قطعا این کتاب می تواند یکی از بهترین گزینه های ممکن باشد. مجموعه Yedi İklim Turkce برای آموزش زبان ترکی استانبولی طراحی گردیده است. این کتاب به گونه ای طراحی شده که نمایانگر فرهنگ و طرز تفکر فرهنگ کشور ترکیه می باشد. سطح ابتدایی این کتاب A1 می باشد که شامل 191 صفحه در 8 Unit است.
49
Hitit 3
By mostafa rahmati ترکی
  • 0Sales
سری کتاب های سه سطحی Yeni Hitit جهت آمادگی برای آزمون تومر زبان ترکی طراحی گردیده است. این کتاب توسط مرکز تحقیقات و کاربرد زبان ترکیه و زبان های خارجی دانشگاه آنکارا برای آموزش زبان ترکی به افراد غیر ترک زبان در 3 جلد تهیه شده است. این مجموعه که آموزش زبان ترکی استانبولی را از پایه شروع می کند، برای مبتدیان و افرادی که قصد ادامه تحصیل در ترکیه را دارند، مناسب خواهد بود.
15
Hitit 2
By mostafa rahmati ترکی
  • 0Sales
سری کتاب های سه سطحی Yeni Hitit جهت آمادگی برای آزمون تومر زبان ترکی طراحی گردیده است. این کتاب توسط مرکز تحقیقات و کاربرد زبان ترکیه و زبان های خارجی دانشگاه آنکارا برای آموزش زبان ترکی به افراد غیر ترک زبان در 3 جلد تهیه شده است. این مجموعه که آموزش زبان ترکی استانبولی را از پایه شروع می کند، برای مبتدیان و افرادی که قصد ادامه تحصیل در ترکیه را دارند، مناسب خواهد بود
15