انگلیسی

10 - 18 / 150

Ordering

انعطاف

انعطاف

By taha Radmanesh
Number of cards 20
0Sales
0
هالووین

هالووین

By taha Radmanesh
Number of cards 9
0Sales
0
بزن بریم به سفر

بزن بریم به سفر

By taha Radmanesh
Number of cards 18
0Sales
0
هنگامی که من 64 سال دارم

هنگامی که من 64 سال دارم

By taha Radmanesh
Number of cards 34
0Sales
0
تنهایی

تنهایی

By taha Radmanesh
Number of cards 30
0Sales
0
روباه چه میگوید؟

روباه چه میگوید؟

By taha Radmanesh
Number of cards 7
0Sales
0
همه چیز عالیه!

همه چیز عالیه!

By taha Radmanesh
Number of cards 18
0Sales
0
شیاطین

شیاطین

By taha Radmanesh
Number of cards 31
0Sales
0
انعطاف
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
اگر حفظیات شما ضعیف باشد این گونه آهنگ ها میتواند کمک رسان باشد
0
"شما می توانید چشم های خود را ببندید" - جیمز تیلور
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
در این آهنگ خواننده داستان زندگی خود را میگوید
0
هالووین
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
در این آهنگ موضوع در باره ترس است که آهنگ از لغات جذابی برای ترس و ترساندن استفاده میکند
0
بزن بریم به سفر
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
در این فیلم متوجه میشویم که یک آهنگ باعث میشه که مشکلات یک زن و شوهر حل میشود در فیلم کلمات جدیدی برای آموزش وجود دارد
0
هنگامی که من 64 سال دارم
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
آهنگ"هنگامی که من 64 سال دارم "به یادگیری کلمات و عبارات جدید سرگرم کننده، و همچنین تجربه یک سبک های مختلف موسیقی ما کمک میکند
0
تنهایی
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
همه ما روزهای بد داشته ایم، اما ما می توانیم همه چیز را درست کنیم در این ویدئو ما می بینیم که همه یکسان هستند و شما باید قدرت را به زندگی خود ببخشید
0
روباه چه میگوید؟
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
تمرین صداهای حیوانات انگلیسی در این موزیک ویدیو خنده دار نه تنها شما را یاد حیوانات مختلف می اندازد بلکه شما در ذهن خودتان کلمات جدیدی میسازید
0
همه چیز عالیه!
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
در فیلم لگو اشخاص درون فیلم در شادی و ارامش زندگی میکنند که این آهنگ ما رو تشویق به این زندگی ها دعوت میکند
0
شیاطین
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
همه ما باید اسرار شخصی و مشکلات را شناسایی کنیم. در این آهنگ زیبا، این "شیاطین" در داخل همه ما هستند.و در پایان آن ها را بانور درونی شکست میدهیم.
0