آلمانی

10 - 18 / 24

Ordering

Schritte 1

Schritte 1

By Setayesh Maleki
Number of cards 501
0Sales
12
DaF kompakt B1

DaF kompakt B1

By ehsan Tajik
Number of cards 1,464
0Sales
33
DaF kompakt A2

DaF kompakt A2

By ehsan Tajik
Number of cards 1,747
0Sales
39
DaF kompakt A1

DaF kompakt A1

By ehsan Tajik
Number of cards 1,220
0Sales
29
Sicher C1.2

Sicher C1.2

By ehsan Tajik
Number of cards 647
0Sales
14
Sicher C1.1

Sicher C1.1

By ehsan Tajik
Number of cards 684
0Sales
15
Sicher B2.2

Sicher B2.2

By ehsan Tajik
Number of cards 694
0Sales
15
Sicher B2.1

Sicher B2.1

By ehsan Tajik
Number of cards 550
0Sales
14
Sicher B1+

Sicher B1+

By ehsan Tajik
Number of cards 710
0Sales
19
Schritte 1
By Setayesh Maleki آلمانی
  • 0Sales
کتاب شریته آلمانی Schritte یکی از متد آموزشی زبان آلمانی مورد استفاده رده سنی نوجوانان و بزرگسالان می باشد, Schritte دارای سطوح A2، A1 و B1 است و به طور معمول برای آمادگی امتحانات Start Deutsch و Zertifikat Deutsch در آموزشگاه های و مدارس تدریس می شود.
12
DaF kompakt B1
By ehsan Tajik آلمانی
  • 0Sales
کتاب آموزش آلمانی به روش DaF kompakt از سطح پایه ای زبان آلمانی یعنی A1 تا سطح B1 جمعا سه سطح از شش سطح آلمانی را آموزش میدهد. این مجموعه کتاب توسط انتشارات KLETT منتشر شده است .
33
DaF kompakt A2
By ehsan Tajik آلمانی
  • 0Sales
کتاب آموزش آلمانی به روش DaF kompakt از سطح پایه ای زبان آلمانی یعنی A1 تا سطح B1 جمعا سه سطح از شش سطح آلمانی را آموزش میدهد. این مجموعه کتاب توسط انتشارات KLETT منتشر شده است .
39
DaF kompakt A1
By ehsan Tajik آلمانی
  • 0Sales
کتاب آموزش آلمانی به روش DaF kompakt از سطح پایه ای زبان آلمانی یعنی A1 تا سطح B1 جمعا سه سطح از شش سطح آلمانی را آموزش میدهد. این مجموعه کتاب توسط انتشارات KLETT منتشر شده است .
29
Sicher C1.2
By ehsan Tajik آلمانی
  • 0Sales
کتابهایSicher آلمانی یکی از مجموعه های بی نظیر و پرفروش برای آمادگی فعالیت شما در زمینه زندگی روزمره, کار, آموزش و تحصیل تدوین شده است. این کتاب مناسب برای رده های سنی جوانان و بزرگسالان میباشد. زبان اموزانی که قصد شرکت در آزمون های Goethe-Zertifikat، ÖSD، TestDaF و دیگر آزمون های بین المللی و داخلی را دارند مجموعه حاضر مناسب ترین کتاب برای کسب آمادگی جهت شرکت در آزمون های فوق میباشد.
14
Sicher C1.1
By ehsan Tajik آلمانی
  • 0Sales
کتابهایSicher آلمانی یکی از مجموعه های بی نظیر و پرفروش برای آمادگی فعالیت شما در زمینه زندگی روزمره, کار, آموزش و تحصیل تدوین شده است. این کتاب مناسب برای رده های سنی جوانان و بزرگسالان میباشد. زبان اموزانی که قصد شرکت در آزمون های Goethe-Zertifikat، ÖSD، TestDaF و دیگر آزمون های بین المللی و داخلی را دارند مجموعه حاضر مناسب ترین کتاب برای کسب آمادگی جهت شرکت در آزمون های فوق میباشد.
15
Sicher B2.2
By ehsan Tajik آلمانی
  • 0Sales
کتابهایSicher آلمانی یکی از مجموعه های بی نظیر و پرفروش برای آمادگی فعالیت شما در زمینه زندگی روزمره, کار, آموزش و تحصیل تدوین شده است. این کتاب مناسب برای رده های سنی جوانان و بزرگسالان میباشد. زبان اموزانی که قصد شرکت در آزمون های Goethe-Zertifikat، ÖSD، TestDaF و دیگر آزمون های بین المللی و داخلی را دارند مجموعه حاضر مناسب ترین کتاب برای کسب آمادگی جهت شرکت در آزمون های فوق میباشد.
15
Sicher B2.1
By ehsan Tajik آلمانی
  • 0Sales
کتابهایSicher آلمانی یکی از مجموعه های بی نظیر و پرفروش برای آمادگی فعالیت شما در زمینه زندگی روزمره, کار, آموزش و تحصیل تدوین شده است. این کتاب مناسب برای رده های سنی جوانان و بزرگسالان میباشد. زبان اموزانی که قصد شرکت در آزمون های Goethe-Zertifikat، ÖSD، TestDaF و دیگر آزمون های بین المللی و داخلی را دارند مجموعه حاضر مناسب ترین کتاب برای کسب آمادگی جهت شرکت در آزمون های فوق میباشد.
14
Sicher B1+
By ehsan Tajik آلمانی
  • 0Sales
کتاب Sicher B1+ اولین کتاب از مجموعه کتاب های Sicher می باشد که از منابع بسیار مفید در آموزش زبان آلمانی است. این کتاب کمک زیادی به افرادی که داوطلب شرکت در آزمون های Zertifikat Deutsch B1 می باشند خواهد بود که توسط انتشارات Hueber منتشر شده است.
19